Møllebyen Litteraturfestival 2017

Verktyg

Verktyg og Tidig poesi (bilag) er et verk bestilt i anledning Møllebyen Litteraturfestival 2017.

Boken tar utgangspunkt i tekster som Martin Högström tidligere har satt i bly og trykket for hånd i små opplag.