Møllebyen Litteraturfestival 2017

Anders Dunker

Anders Dunker har bakgrunn som litteraturviter og arbeider opp mot filosofifeltet.

Han er fast bokanmelder hos Ny Tid, skriver filosofiske essays for Le Monde Diplomatique og jobber med en bok om Peter Sloterdijk med planlagt samutgivelse på dansk og norsk i 2018. Dunker er aktuell på Møllebyen Litteraturfestival som oversetter av Peter Sloterdijks I samme båt (Im selben Boot)