Møllebyen Litteraturfestival 2017

Ann Kristin Aas

Ann Kristin Aas (f. 1976 Hamar) er billedkunstner/kunsthåndverker som jobber med installasjon og objekter. Hennes arbeider tar utgangspunkt i naturmaterialer og gjenstander som hun finner. I det visuelle uttrykket forsøker Aas å belyse ulike problemstillinger i møtet mellom natur og kultur.

Til Møllebyen Litteraturfestival vil Aas presentere installasjonen Bare du kan se det i den gamle bryggerihallen til Moss Bryggeri, vis a vis House of Foundation. Som en del av dette prosjektet vil hun samarbeide med forfatter Jonny Halberg.

www.annkristinaas.no