Møllebyen Litteraturfestival 2017

Fellesskapet som skal komme

Forlaget H//O//F har siden oppstarten i 2011gitt ut et tyvetalls bøker, som omfatter ny norsk skjønnlitteratur, oversatt skjønnlitteratur og sakprosa, tverrestetiske prosjekter og kunstpublikasjoner. I 2017 lanserer vi også en serie med oversettelser av nyere filosofi- og teoribøker. Til MLF lanseres to utgivelser: Giorgio Agambens Fellesskapet som skal komme, oversatt  og med etterord av Espen Grønlie; og Peter Sloterdijks I samme båt, oversatt av Eirik Høyer Leivestad og Anders Dunker, med etterord av Anders Dunker.

Fellesskapet som skal komme innledet i 1990 Agambens befatning med politiske spørsmål. Agamben sonderer her den vestlige idéhistorien på jakt etter ideer som kan bryte med tanken om at fellesskap må samles rundt en bestemt identitet og et sett egenskaper. I filosofiske og teologiske kilder finner han en rekke ansatser til begreper som betegner noe som verken er universelt eller partikulært, verken generelt eller spesifikt. Det er disse grensebegrepene Agamben vil mobilisere for å vise oss konturene av et fellesskap som skal komme: Et fellesskap som ikke blir definert ved at de som tilhører det har visse egenskaper, men der selve tilhørigheten er den eneste betingelsen for tilhørighet.

Fellesskapet som skal komme har fått fornyet aktualitet som følge av at det vestlige ordskiftet i økende grad preges av identitetspolitikk. Agambens kritiske prosjekt rammer alt fra rasistiske holdninger til presumptivt progressive bevegelser som grupperer seg sammen grunnet visse felles karakteristika: Alt fra kjønnsidentitet til klasseidentitet til etnisk identitet er det et mål å problematisere for Agamben.