Møllebyen Litteraturfestival 2017

Om festivalen

Møllebyen Litterarurfestival er en tverrestetisk festival med hovedfokus på det skrevne ordet. 18-20. august arrangeres MLF for sjette gang på House of Foundation i Moss.