Møllebyen Litteraturfestival 2017

Butikk

Audiatur bokhandel er en idealistisk og uavhengig bokhandel som har hatt tilholdssted på House of Foundation siden oppstarten i 2009.

 

Bokhandelen  ble etablert (på nett) i 2007 som eksemplifiserende korrektiv og som et (sub-)kulturelt register. På denne tiden dukket flere mindre, uavhengige forlag og tidsskrifter opp i Norden. Audiaturbokhandelen skulle være den samlende salgs- og distribusjonskanalen for disse publikasjonene. Dette er fremdeles vår hovedfunksjon. Men bokhandelen er nå også så mye mer. I 2012 ble den kårets til Årets bokhandel av Den norske Forfatterforeningen, etter å ha vært nominert tre år på rad. I en tid da den nyskapende, seriøse og kritiske litteraturen og faglitteraturen marginaliseres og er i ferd med å forsvinne helt fra landets bokhandlere – da spesielt i distriktene, men også etter hvert i de store byene – mener vi at et initiativ som dette fungerer som en veileder som motarbeider denne tendensen.

Bokhandelen drives i skrivende stund av Stian F. Kristensen og Martin M. Sørhaug. Sistnevnte er prosjektleder.

 

https://www.audiaturbok.no/