Møllebyen Litteraturfestival 2017

Kiyoshi Yamamoto

Kiyoshi Yamamoto er utdannet ved institutt for tekstil på Kunsthøgskolen i Bergen. Han omtaler seg selv som kunstner, håndverker, designer, aktivist og objekt-fetisjist. Han er primært opptatt av farger, hva farger symboliserer, hvordan vi oppfatter farger og fargenes kamp seg imellom.

Han bruker abstraherte og forenklete objekter i arbeidet sitt som kryssfinerplater og tekstil formet som kvadrater, rektangler, rutenett og draperier. Fra å være tilsynelatende tilfeldige objekter er det som om de har blitt plukket opp og lagt under en ekstrem konsentrasjon og så tatt til seg noe vibrerende magisk som man blir stående undrende overfor, slik man undrer seg over regnbuen, bensinlekkasjer på asfalten og fargelagene i steiner som vitner om urgamle omveltende klimatiske og geologiske prosesser.

 

Foto: Kobie Nel