Møllebyen Litteraturfestival 2017

Bare du kan se det

Bare du kan se det i den gamle bryggerihallen til Moss Bryggeri, vis a vis House of Foundation, er et samarbeid mellom kunsteren Ann Kristin Aas og forfatteren Jonny Halberg.