Møllebyen Litteraturfestival 2017

Døgnbok

Døgnbok består av små dikt og poetiske glimt, replikker og øyeblikkssansninger, men boka er samtidig en serie særegne skisser.

Her er fugl og fisk. Sirkel og ansikt. Menneske med fuglehår og sveipende spord. For første gang trykker poeten Aasne Linnestå tegningene sine. Døgnbok er en utvidelse av et allerede svært interessant forfatterskap.