Møllebyen Litteraturfestival 2022

Metanoia-trilogien 

Chaning our minds is going to be a big change.

(At ændre vore sind/ombestemme os vil blive en stor forandring.)

Ursula K. Le Guin

 

Metanoia-trilogien består av diktsamlingene Mørkningen (2016), Hvorfor ryster jeg (2018) og Tågeklokkerne (2021). Boken blander historiske og fremtidige vitnesbyrd i en undersøkelse av kollektive sinnsendringer og erfaringsetablering på tvers av generasjoner.

Metanoia av gresk ‘ettertanke, omvending’ erter metanoein ‘å ombestemme seg, endre syn, persepsjon’ er i klassisk forstand blitt brukt som betegnelse for en religiøs omvending på bakgrunn av en ekstrem personlig sårbarhetserfaring. Metanoia-trilogien skildrer en rekke lignende verdensberøringer, men med upersonlige og kollektive fortegn, som skrives frem på tvers af kulturer og generasjoner.

Felles for de tre bøkene ligger et brudd med et verdensbilde og et ønske, som griper inn i en annen overlevering. Vi ser verdensbildene endre seg.

Bøkene ble utgitt over en årrekke som grafisk utformede reisebøker i samarbeid med Sveinung Rudjord Unneland og Lord Jim Publishing, men er her samlet i en litterær utgave gjendiktet til norsk av Jørn H. Sværen i anledning Møllebyen Litteraturfestival 2022.