Møllebyen Litteraturfestival 2022

Arve Kleiva

Arve Kleiva (f. 1960) er forfatter, oversetter og kritiker.

Han debuterte med romanen Onkel Max og plommetreet i 1998 under pseudonymet Ernst Ernst, og han har også gitt ut essaysamlingen Det er synd at noen få skal ødelegge for alle (2003), Sirkusformer (2003), Livet på landet (2005) og På kjøkkenet (2008) –under pseudonymene Gustav Haarnack, Kestr Aschnitz og Aud Olsen.

I forbindelse med Møllebyen Litteraturfestival bidrar Kleiva både med en ny bok, et bestillingsverk og en med tekst i boken som oppsummerer/dokumenterer Unn Fahlstrøms ettårige prosjekt på House of Foundation, «Prosessuell utstilling».

 

Arve Kleiva på Audiatur bokhandel

Foto: Ingrid Eggen