Møllebyen Litteraturfestival 2022

Dobbeltliv

Dobbeltliv er en samling bustete dikt som feirer og besynger litteraturen, forvandlingen og forestillingsevnen. Her finnes brokete stemmeskifter og gjennomhullet språk, poetiske taler og skjulte spor der poeten krever å være fri fra sammenbindende identiteter, definisjoner og krav til stilistiske nivåer. Boken er full av glidende overganger, gjenstridig hukommelse, historie og arv.

Boken er et bestillingsverk skrevet i anledning Møllebyen Litteraturfestival 2022 og er en åpen tolkning av temaet for festivalen, ‘det radikale håpet’

Design: Ane Thon Knutsen