Møllebyen Litteraturfestival 2022

Kjell Bjørgeengen (+ Inga Margrete Aas & Espen Reinertsen)

Kjell Bjørgeengens kunstnerskap er preget av minimalistisk analog støy og en utpreget forståelse og bearbeidelse av videosignalet ofte i samarbeid med musikere. Som den eneste innenfor sitt fagfelt utforsker han video på grensen til det som er teknisk mulig.

På Møllebyen Litteraturfestival deltar han både med visuelle arbeider, video og med en konsert; et møte mellom Inga Margrete Aas (gambe), Espen Reinertsen (saksofon) og Kjell Bjørgeengen (video). 

Kjell Bjørgeengen opptrer med lydgenerert abstrakt video, hvor lyden av gamben og saksofonen påvirker det endelige resultat. Her møtes barokkens naturstrenger, en vibrerende flis og den elektronisk flyktige video. 

Espen Reinertsen bruker elektronikk og ukonvensjonelle mikrofonplasseringer for å trekke ut og forsterke hittil ukjente elementer av saksofonlyden.

Musikken bidrar til det endelige videouttrykket, men dette transformeres i neste øyeblikk til lyd og inngår i den musikalske helheten. Det oppstår en sårbar og ustabil situasjon hvor hver minste bevegelse påvirker helheten. 

Vi får en bevegelse musikk – video – lyd – musikk. En dobbel bestemmelse av det endelige resultatet. Lyd blir til video og video blir til lyd. Resultatet er vanskelig å forutsi. Her oppstår det nye bilder og musikk som ikke kan tenkes på forhånd. De oppstår der og da og må bearbeides i øyeblikket. Usikkerheten blir påtrengende. Slik blir hver opptreden en unik hendelse.