Møllebyen Litteraturfestival 2022

Et vanlig liv

Et vanlig liv er en kort samling prosastykker, formulert som anekdoter og refleksjoner nedtegnet av en kvinnelig hovedperson som nylig er blitt rammet av en alvorlig muskelsykdom. For mange mennesker er det å leve «vanlig» en nummen normaltilstand, mens det for andre er en fjern drøm. Og mange havner midt imellom. Men hva består det «vanlige» i?  Wolds prosastil er personlig og mildt slentrende, og brodden i tekstenes akutte alvor og absurde humor rettes både mot privatsfæren og samfunnet, så vel som mot språket.

Et vanlig liv er skrevet til Møllebyen litteraturfestival 2022, og er en åpen tolkning av temaet for festivalen, ‘det radikale håpet’.