Møllebyen Litteraturfestival 2022

Listen to the Golden Boomerang Return

Listen to the Golden Boomerang Return er et bestillingsverk skrevet i anledning Møllebyen Litteraturfestival 2022 og er en åpen tolkning av temaet for festivalen, ‘det radikale håpet’.

H//O//F har tidligere utgitt Boka til Frank (2016). Høsten/vinteren 2022 følger vi opp med en gjendiktning av boken While Standing in Line for Death (2017) som får norsk tittel: Mens vi står i kø for å dø. Boken gjendiktes Gunnar Wærness and Martin Ingebrigtsen.

Design: Eller med a.

 

CAConrad has been working with the ancient technologies of poetry and ritual since 1975. They are the author of AMANDA PARADISE: Resurrect Extinct Vibration (Wave Books, 2021). Other titles include While Standing in Line for Death and EcodevianceThe Book of Frank is now available in 9 different languages. They received a Creative Capital grant, a Pew Fellowship, a Lambda Literary Award, and a Believer Magazine Book Award. They teach at Columbia University in New York City and Sandberg Art Institute in Amsterdam. Please visit their website https://linktr.ee/CAConrad88