Møllebyen Litteraturfestival 2022

Drømmelaboratoriet

Drømmelaboratoriet er en flerstemmig og sjangereksperimenterende bok, som består av arkivmateriale etter et gammelt nattradioprogram kalt Drømmelaboratoriet. I arkivet finnes blant annet bilder og brev innsendt av lyttere, og opptak av mennesker som ringer inn i natten og forteller om seg selv og sitt; om kjærlighet, ensomhet, håp og drømmer. Boken er et bestillingsverk skrevet i anledning Møllebyen Litteraturfestival 2022.