Møllebyen Litteraturfestival 2022

de minste bærer vann

de minste bærer vann er skrevet til Møllebyen litteraturfestival 2022, og er en åpen tolkning av temaet for festivalen, ‘det radikale håpet’. I forfatterskap har Lugg kretset rundt forholdet til alt som lever og vokser rundt oss, og diktene dveler ved selve relasjonen, mellom mennesker, mellom mennesket og dets omgivelse, vekster eller dyr eller for den saks skyld elementer, som vann, mineraler,  stein.  Språklig konsentrert og musikalsk risser diktene opp rommet disse relasjonene kan skape, og den evnen vi har, eller ikke har, til å tre i kontakt med det skapte rundt oss.