Møllebyen Litteraturfestival 2022

Ida Mellbye Andenæs

Ida Mellbye Andenæs jobber som språkvasker, korrekturleser og oversetter, og har sammen med Gunstein Bakke gjendiktet L’Apocalypse Arabe av Etel Adnan til norsk. 

Hun har også skrevet et fyldig etterord til denne boken, som vil utgis i forbindelse med Møllebyen Litteraturfestival. 

Flere oversettelser og skriveprosjekter vil følge. Andenæs er for tiden bosatt i Frankrike.