Møllebyen Litteraturfestival 2022

Om festivalen

Møllebyen Litterarurfestival er en tverrestetisk festival med hovedfokus på det skrevne ordet. 26-27. august 2022 arrangeres MLF for syvende gang på House of Foundation i Moss.