Publikasjoner

Samarbeidet festivalen (og forlaget H//O//F) har hatt med designkollektivet Eller med a og med Zoom Grafisk har vært helt avgjørende for at vi har fått realisert et ambisiøst publikasjonsprosjekt. Seks bøker gis ut i anledning festivalen og ytterligere fem gis ut høsten 2013/våren 2014. Samtlige parter har bidratt vesentlig gjennom å tenke innhold, tematikk og økonomi (man kommer ikke utenom økonomien) ut fra hvert sitt felt. Vi har også samarbeidet godt med Arctic Paper som har levert papir til våre publikasjoner, og endelig (via Zoom Grafisk) med bokbinderi.

Fabrikk: Antologi – Møllebyen Litteraturfestival 2013

Power Ekroth (red.), Bernhard Ellefsen (red.) & Remi Nilsen (red.)

Fabrikk: Antologi – Møllebyen Litteraturfestival 2013

JE SUS: Eller hvordan leve

Geir Gulliksen

JE SUS: Eller hvordan leve

Fabriken/The Factory

Johannes Heldén

Fabriken/The Factory

should we blind ourselves and leave thebes (a short history of either or)

Cia Rinne

should we blind ourselves and leave thebes (a short history of either or)

Fabrikken faller

Amalie Smith

Fabrikken faller

objet fabriqué

Eva Tind

objet fabriqué

 

Kristian Wikborg Wiese har på oppdrag dokumentert arbeidet med publikasjonene fra design til innbinding, altså materialiseringen av innholdet. «Les mer»

Møllebyen Litteraturfestival 2013

Møllebyen Litteraturfestival arrangeres for fjerde gang i Moss 16.-18. august 2013.

Møllebyen Litteraturfestival er en tverrestetisk festival med et hovedfokus på det skrevne ordet. MLF er tenkt som en biennale. Og etter en slik plan skulle vi ikke hatt festival i 2013. Men nedleggelsen av Peterson Paper (som er en av våre nærmeste naboer i Møllebyen i Moss) har utløst en vilje i oss til å lage festival også i 2013. Med temaet «FABRIKKEN».

 

Fabrikken som et tomt rom er et faktum i hele Norden: Store og små byer forandres, og produksjon erstattes av andre typer virksomheter. En festival og en antologi om FABRIKKEN, som inkluderer perspektiver fra alle de nordiske landene, og med Peterson* i Moss som omdreiningspunkt, vil muliggjøre sammenføring, kontrastering og kritikk. Målet er ikke en samling bidrag som peker i én intellektuell, estetisk eller politisk retning, men heller en vifte av innganger som har det til felles at de er overraskende og at de ikke slutter seg til de etablerte tankemønstrene om byutvikling i en postindustriell era. Å krysse grensene mellom de nordiske landene, så vel som å krysse grensene mellom ulike kunstneriske og analytiske arbeidsmåter, vil skape en plattform for å tenke fabrikken på nytt.

* Peterson Paper var inntil i våres en hjørnesteinsbedrift i Moss, men nå er fabrikkportene stengt for siste gang. 260 ansatte sluttet seg etter en stor konkurs til de mange oppsagte i norsk papirindustri. I nesten 200 år har papirfabrikken vært en del av den produksjonsnæringen som har preget den nedre delen av Glomma-regionen og Østfold. Den høye andelen av mennesker ansatt i produserende industri har formet fylket både politisk, kulturelt og økonomisk, og nå som de siste store bedriftene går konkurs eller flagger ut, blir Østfold en naturlig del av den utvikling som har foregått i nord- og vest-Europa de siste tiårene. Tilbake står en forandret økonomi og byer hvor tomme fabrikker opptar store områder tett på sentrumskjernen.

Arbeidsgruppen består av:

Ann Kristin Aas | Ida Rolland Behn | Maria Børja | Siri Ensrud | Jonny Halberg  | Katrine Heiberg | Hanne Kolsrud Hustoft | Mari Kolsrud Hustoft | Trude Johansen | Mina Tadewi Alexandra Kjemperud | Mira Langeland | Anne Marie Langseter | Fridtjof Lindemann | Ingeborg Malterud | Camilla Fonneland Sandberg | Pål Dixon Sandberg | Espen Settli | Markus Stabel | Åsmund Svendsen | Ole Martin Sørensen | Martin M. Sørhaug | Frida Tombre | Astri Tonoian

Prosjektleder:

Mari Kolsrud Hustoft

Programansvarlig:

Martin M. Sørhaug

 

Publikasjoner:

Gunnar Berge – Reduksjoner Reproduksjoner (utgis april 2014)

Ida Börjel – Sabotagemanualerna Miximum Ca Canny ‘you cutta da pay, we cutta da shob

Power Ekroth (red.), Bernhard Ellefsen (red.) & Remi Nilsen (red.) – Fabrikk: Antologi – Møllebyen Litteraturfestival 2013

Geir Gulliksen – JE SUS: Eller hvordan leve

Johannes Heldén –Fabriken/The Factory

Mette Karlsvik –Øy/Ey

Cia Rinne – should we blind ourselves and leave thebes (a short history of either or)

Amalie Smith – Fabrikken faller (0versettelse ved Mira Langeland)

Eva Tind – objet fabriqué

Design:

Eller med a

Konsulenter:

Anne Marthe Dyvi
Thomas Kvam
Stian Omenås
Tori Wrånes

Nettside:

www.mollebyenlitteratur.no

Design: Christian Sørhaug

Takk til:

Paal Bjelke Andersen
Audun Lindholm
Rasmus Graff
Helena Thunell

Kontakt:

mlfest@audiatur.no
+47 970 64 965

Støttespillere:

Arctic Paper | Det Norske Samlaget | Flamme Forlag | Fritt Ord | Gyldendal Dansk Forlag | Gyldendal Norsk Forlag | Kvernhuset Eiendom | Moss Avis | Moss Kommune | Norsk Kulturråd | Oktober Forlag | Punkt Ø – Fylkesgalleriet Østfold | Refsnes Gods | Sparebanken 1 – Rygge og Våler Sparebank | Zoom Grafisk AS | Østfold Fylkeskommune

Billetter:

Festivalpass kan forhåndsbestilles på Audiatur bokhandel

Pris: 370 NOK

Dagspass: 220,-