Zoom Grafisk AS

324866_10150761141893957_672352825_o

Zoom Grafisk AS startet opp den 20. mars 2000. Bedriften har røtter helt tilbake til 1851 da Harald Lyche startet opp aksidenstrykkeri i Drammen. Dagens trykkeri er en moderne bedrift som siden starten har fokusert på miljøvennlig produksjon og er sertifisert for bruk av SVANEN. Zoom Grafisk har maskinpark både for digitalt og offset trykk.

Nettside: http://www.zum.no/

 

Samarbeidet festivalen (og forlaget H//O//F) har hatt med designkollektivet Eller med a og med Zoom Grafisk har vært helt avgjørende for at vi har fått realisert et meget ambisiøst publikasjonsprosjekt. Seks bøker gis ut i anledning festivalen og ytterligere fire gis ut høsten 2013/våren 2014. Samtlige parter har bidratt vesentlig gjennom å tenke innhold, tematikk og økonomi (man kommer ikke utenom økonomien) ut fra hvert sitt felt. Vi har også samarbeidet godt med Arctic Paper som har levert papir til våre publikasjoner, og endelig via Zoom med bokbinderi.

 

Kristian Wikborg Wiese har dokumentert den materielle prosesen bak MLFs bokprosjekter (fra idé/manus til bok), altså dokumentasjonen av produksjonen. Både designkollektiv, papirleverandør, trykkeri og bokbinder intervjues. Les Wieses tekst her: Dokumentasjon av produksjonen >>