Harun Farocki (dvd)

harun_farocki_n

Harun Farocki (f. 1944) er blant Tysklands mest respekterte filmskapere, kunstnere og forfattere, med et hundretalls filmer på sin merittliste.

Farocki ble født i tysk-okkuperte Tsjekkoslovakia. Fra 1966 til 1968 studerte han ved Tysklands første filmskole, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB). I tillegg til en rekke lærerstillinger vet ulike filmskoler i Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Manila og Munchen, har han vært gjesteprofessor ved universitetet i Berkeley og professor ved kunstakademiet i Wien. Siden 1966 har han skrevet for flerfoldige publikasjoner, og fra 1974 til 1984 var han redaktør for magasinet Filmkritik.

Farocki har laget nærmere 100 filmer, inkludert flere spillefilmer og en mengde korte, eksperimentelle dokumentarer. Hans karakteristiske essayfilmer undersøker kunstnerisk produksjon såvel som billedpersepsjon. Ved å vise hvordan filmmediet kan dekodes og anvendes undersøker han hvordan en audiovisuell kultur forholder seg til teknikk, politikk og krig. Av hans mest kjente verk kan nevnes Inextinguishable Fire (1969), Images of the World and the Inscription of War (1988), War at a Distance (2003), Respite (2007), og ikke minst Workers Leaving the Factory (Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995), som vil vises under MLF 2013:

«Workers Leaving the Factory – such was the title of the first cinema film ever shown in public. For 45 seconds, this still existent sequence depicts workers at the photographic products factory in Lyon owned by the brothers Louis and Auguste Lumière hurrying, closely packed, out of the shadows of the factory gates and into the afternoon sun. Only here, in departing, are the workers visible as a social group. But where are they going? To a meeting? To the barricades? Or simply home? These questions have preoccupied generations of documentary filmmakers. For the space before the factory gates has always been the scene of social conflicts. And furthermore, this sequence has become an icon of the narrative medium in the history of the cinema. In his documentary essay of the same title, Harun Farocki explores this scene right through the history of film. The result of this effort is a fascinating cinematographic analysis in the medium of cinematography itself, ranging in scope from Chaplin’s Modern Times to Fritz Lang’s Metropolis to Pier Paolo Pasolini’s Accattone!. Farocki’s film shows that the Lumière brothers’ sequence already carries within itself the germ of a foreseeable social development: the eventual disappearance of this form of industrial labor.» – Klaus Gronenborn

 

           – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

«Harun Farocki’s Images of the World» av Christopher Pavsek >>

«Harun Farocki: Film-maker, Artist, Media Theorist» av Thomas Elsaesser >>

Harun Farockis hjemmeside >>