Gunnar Berge

claude-x_nett (2)

Gunnar Berge (f. 1965) er en norsk filosof. Han har utgitt en rekke artikler om nyere fransk filosofi og litteratur, blant annet i Agora, OEI, Ord&bild og SITE.

Berge underviser ved Universitetet i Oslo. Han inngår også i redaksjonen for det svenske tidsskriftet OEI. Berge har oversatt og skrevet om en rekke franske poeter, blant annet sto han sammen med Jørn H. Sværen for den norske oversettelsen av de fire bindene i Claude Royet-Journouds tetralogi (H Press, 2009). I 2009 ga han ut den ambisiøse og originale boken Midt i – fransk filosofi i dag (Gasspedal & Audiatur). Med hovedfokus på fire sentrale navn i fransk samtidsfilosofi, Gilles Deleuze, Isabelle Stengers, Georges Didi-Huberman og Jacques Rancière, søker Berge «å redegjøre for hvordan det er mulig å tenke filosofi, vitenskap, kunst og litteratur, ikke som atskilte territorier, opprettet ved motsetningsforhold, men som et felles anliggende som gir opphav til utallige fruktbare problemstillinger.»

I 2011 kom to nye utgivelser fra Berges hånd. Det ene var den konseptuelle poesiverket Claude X-faktoren (Attåt) som gjør bruk av såkalt «décollage», en teknikk for fremstilling av bilder som består i å rive i stykker reklameplakater. Den oppstykkede reklamen er i Berges bok ispedd sitater fra Kafkas I straffekolonien og Claude Khazizian, en fransk spilloppmaker som gjorde sport av å lure seg inn på mottagninger for statsledere, kongelige, filmstjerner, sin selvbiografiske bok Claude X. Den andre boken fra samme år, Klippe, lime, kopiere – teori (Attåt), hvor Berge er redaktør, oversetter og bidragsyter, er en samling essays om collage, «grensesnittspoesi», poetiske dokumenter, remediering og fordreining. Tekstene er  skrevet av de franske teoretikerne og poetene Christophe Hanna, Jean-René Etienne, Olivier Quintyn og Franck Leibovici, og redaktør for OEI Jonas (J) Magnusson.

 

Cathrine Strøm i Vagant om Claude X-faktoren (2011) >>

Les Berges innledning i Klippe, lime, kopiere – teori (2011) >>

På arrangementsrekken Folkebiblioteket sin nettside kan man høre Berge snakke om Klippe, lime, kopiere – teori (2011) og Claude X-faktoren, og høre ham lese fra sistnevnte >>

Gunnar Berge på Audiatur bokhandel >>