Tone Huse

Tone Huse Foto Carsten Aniksdal

Tone Huse (f. 1981) er samfunnsgeograf og stipendiat ved Universitetet i Tromsø.

I 2010 ga Tone Huse ut sin debutbok Tøyengata – et nyrikt stykke Norge, med fotografier av Carsten Aniksdal, på Flamme Forlag. Huse studerte livet i Tøyengata i Oslo i tre år og dybdeintervjuet 60 personer i et forskningsprosjekt om gentrifisering ved Høgskolen i Oslo, et prosjekt som senere resulterte i bokutgivelse. Tøyengata, som i flere år ha vært et symbol på det flerkulturelle Norge, er i forandring – en ung, hvit middelklasse er i ferd med å overta området. Hvordan griper bypolitikken inn i menneskeliv? For boken vant Huse Brageprisen i kategorien sakprosa i 2010. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Boka er urban i vakker design. Bruken av gata som plot virker forut for sin tid. Nærstudiet av en fire hundre meter lang gate i indre Oslo øst fanger byens historiske, sosiologiske, demografiske og arkitekturmessige utvikling fra sekstitallet til våre dager». Et lite utdrag fra boken kan leses her.

———————

 «Obligatorisk lesning om middelklassens inntog og strømlinjeformingen av sentrumsområdene.» – Erlend Røyset, Klassekampen

«Tøyengata er ei velskriven bok som byd på svært relevante innsikter om Oslo så vel som austkanten. Kombinasjonen av nærblikk og overblikk, historie og samtid gjev ei velfungerande veksling som driv lesaren frå heilt spesifikke tema, til dømes integreringspolitikk, til eit større spekter av problemstillingar. Tone Huse har skrive eit smart, perspektivrikt og spanande bidrag i debatten om Oslo.» – Even Smith Wergeland, Morgenbladet