Tormod Haugland

haugland_tormod

Tormod Haugland (f. 1962) er en norsk forfatter og poet, oppvokst og bosatt på Radøy.

Haugland studerte både på jordbruksskole og tegne- og maleskole før han utdannet seg til illustratør ved Kunsthåndverkskolen i Bergen. Han debuterte som forfatter i 1994 med romanen Under, starten på en serie med kortromaner i en minimalistisk, ordknapp stil, og har siden gitt ut både romaner, noveller, dikt og dramatikk til strålende kritikker. I 2008 kom Orm, ugla og and. Prosa obskura, en samling med essays, noveller, intervju og artikler. Fra 1998 til 2008 var Haugland daglig leder for Skrivekunstakademiet i Hordaland, og arbeidet aktivt for å bedre statusen til og kvaliteten på forfatterstudiet. I dag skjer mye av rekrutteringen til norsk litteratur gjennom akademiet, og Haugland har sin del av æren for dette. Hauglands siste utgivelse er diktsamlingen Straumen går (2012), hvor han med utgangspunkt i de kalde vintrene 2009–2011 og Statnetts utviklingsplan 2010, har skrevet et  langdikt om «straumen» som omgir oss, som vi lever av og med:

 

Straumen kom til meg som ei
kraft
til mine maskiner
dei trong den om natta og på
morgonkvisten og om dagen og kvelden
dei arbeidde for meg og brukte straum
den var over
meg var i
meg den kom i linjer til
meg gjennom leidningane i mastene til
mine maskiner
straumen i mastene over meg

 

Utgivelser

Under (roman, 1994)
Varmare (roman, 1995)
Heller (roman, 1997)
På øya (dikt, 1998)
Orden (noveller, 1999)
Verd (roman, 2000)
To stykke (skuespill, 2002)
Inkarnasjon (roman, 2004)
I Den Sjette Verda (roman, 2005)
No Mar (roman, 2006)
Orm, ugla og and. Prosa obskura; tekstar 1994–2007 (essaysamling, 2008)
Romberg. Kvinner og kriminalitet (roman, 2010)
Straumen går (dikt, 2012)

 

«Haugland skriv godt og fascinerande om skrivinga, livet og elektrisiteten … Haugland [seier] noko vesentleg om skrivinga i lys av straumen, og om straumen i lys av skrivinga. Det elementære, nakne og sansande mennesket som kjenner på den lause snøen i handa, er alltid plassert i større, kompliserte samanhengar av arbeid og samfunn. Det er rett og slett bra gjort» –Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

«Kan det bli poesi av slikt? Det blir opp til Haugland å bevise det, og etter 43 sider i Straumen går lener ein seg tilbake i stolen og viser tommelen opp … Diktet buktar seg både som kraftlinje og jordkabel fram over sidene, utan teiknsetjing, rytmisk, musikalsk, pulserande, ja, nesten messande med gjentakingar og innsirklingar av det skapande arbeidet i kvardagen, både det praktiske som å byggje på huset: gravinga, støypinga, snikringa eller det litterære som kastar lys over språket, som får det til å glinse … ei hyllest til fantasien, draumen, skaparkrafta i ord og tanke, det som gjer oss til menneske og som lyser oss opp» – Oddmund Hagen, Dag og Tid

 

Tormod Haugland på Audiatur bokhandel >>

Ole Robert Sundes etterord om Hauglands forfatterskap i Orm, ugla og and. Prosa obskura >>

På nettsiden Substrat Journal kan man lese Hauglands bidrag i serien «Fragmenter» >>