Åsmund Svendsen

-1

Åsmund Svendsen (f. 1967) er en historiker bosatt i Moss.

Han tok historie hovedfag ved Universitetet i Oslo i 1997, innen forskningsprosjektet Utviklingen av en norske nasjonal identitet på 1800-tallet. I 2004 ga han ut siste bind i Østfolds historie, «Fylke i grenseland» (Oslo 2004), som dekket tiden 1860 til 2000, før han ledet et prosjekt om industrihistorie på Norsk Teknisk Museum til sommeren 2005. I 2010 ga han ut boka Hvaler – En samtidshistorie (Aschehoug).

Høsten 2013 kommer han med biografien om Halvdan Koht, som har tittel Veien mot framtiden (Cappelen Damm), en biografi hvor historie, språkreising, nasjonalisme og fredsspolitikk i norsk mellomkrigstid tematiseres.