publikasjoner

Bøker

Gunstein Bakke – Bok av tre | Design: Øystein Vidnes200,- | Les mer/bestill

 

Anne Carson & Robert Currie – Wildly Constant/Uendelig konstant | Oversatt av Tone Hødnebø | Design: Markus Stabel | 80,- | Les mer/bestill


Christopher Haanes – ABC for voksne | 200,- | Les mer/bestill

 

Christopher Haanes – Abstracts | Forord ved Arnt Fredheim | 200,- | Les mer/bestill

 

Morten Søndergaard – Akut sol | Design: Markus Stabel | 80,- | Les mer/kjøp

Morten Søndergaard – Ordapotek | Overs: Mira Langeland | 500,- | Les mer/bestill

 

Visuelt/plakater

Christian Yde Frostholm – «A conversation on trees» | 150,- | Opplag: 50 | Bestill

 

Christopher Haanes – «Abstracts» | 100,- | Opplag: 50 | Bestill

Ytter – «Å bære tegn» | 150,- | Opplag: 50 |  Bestill