Erling Sandmo

Erling Sandmo (f. 1963 i Bergen) er professor i historie ved Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie. Han er spesialist på kriminalhistorie, mentalitetshistorie i tidlig nytid, rettshistorie og klassisk musikkhistorie.

Andre av hans faglige kompetansefelt er kulturhistorie, globalhistorie før 1800, orientalisme og historisk teori (særlig strukturalisme, poststrukturalisme og postmodernisme). Sandmos tidlige arbeider søkte å introdusere den franske mentalitetshistorikeren Michel Foucaults metoder og begreper i norsk historie. Han er derfor en av de norske historikere som klarest har tatt til orde for synspunkter fra postmodernistisk historieteori. Hans doktorgradsavhandling, Slagsbrødre – en mentalitetshistorisk studie om fenomenet vold i Norge i første del av 1600-tallet (1998), er et godt eksempel i så måte.

Sandmo er også musikkritiker og fast skribent i Morgenbladet. I en årrekke ledet han radioprogrammet «På sporet – nytt på CD» i Nrk P2.

Sandmo har skrevet og medforfattet en rekke fagbøker, og flere av dem er pensumbøker ved universitetene. I 2011 ble han tildelt Universitetsforlagets faglitterære pris for bokprosjektet Hva er historie (i «Hva er-»-serien).

 

Utvalgte utgivelser

Siste ord. Norsk høyesteretts historie (tobindsverk, sammen med Nils Rune Langeland, 2005)
Voldssamfunnets undergang. Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet (1999)
Mordernes forventninger. Kriminalitetshistoriske essay (1998)
Norsk historie 1 og 2 (medforfatter, 2. utg. 2003 og 2007)
Humaniora. En innføring (medforfatter, 2008)
Seyla Benhabib. Et annet verdensborgerskap (medforfatter, 2011)