Ytter

 

Ytter er en kunstnergruppe som tar i bruk ulike plattformer innenfor billedkunstfeltet, til produksjon og formidling av kunst, spesielt gjennom kanalen, ytter.no.

Praksisen til Ytter har gjennom de siste årene ekspandert til å omhandle et bredt felt, hvor de er aktører i flere større prosjekter. Ytter har vokst frem siden 2008 med en forankring i det lokale samtidskunstfeltet i Bergen. Ytter består av Anne Marthe Dyvi, Julie Lillelien Porter og Anngjerd Rustand.

 

 

–––––––

 

Anngjerd Rustand, 1982 i Arendal. Master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen (KhiB) våren 2010. Bachelor fra KhiB (fagområde grafikk) og Kungliga Konsthögskolan (KKH), Stockholm. Redaksjonsmedlem i litteraturtidsskriftet Vagant. Drev visningsrommet Borderline Centre for Foreign Contemporary Art på KKH sammen med Eva Beierheimer. Nettside:www.anngjerd.no

 

Anne Marthe Dyvi, 1979 i Bærum. Fullførte masterstudiet i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen (KhiB) våren 2010. (Bachelor i kunst fra KhiB, fagområde keramikk). 1998-2000 Den Kongelig Danske Kunstakademis Arkitektskole i København. Jobber som kunstnerisk utvikler deltid på BEK; Bergen senter for Elektronisk Kunst. Nettside: annemarthe.wordpress.com

 

Julie Lillelien Porter, 1975 i Plymouth, UK. Fullførte også MA studiet ved KHIB, avdeling Kunstakademiet, våren 2010. BA fra Glasgow School of Art, dep of Sculpture & Environmental Art. Interesserer seg spesielt for uavhengige og selvorganiserte arenaer, perspektiver og prosesser innenfor billedkunstfeltet. Jobber som billedkunstner, skribent og produsent. Nettside:www.julielillelienporter.net

 

Ytter på nett: http://ytter.no/