Møllebyen Litteraturfestival 2019

Bhanu Kapil

Bhanu Kapil ble født i England i 1968 av indiske foreldre, og vokste opp i et asiatisk, arbeidsklassesamfunn i London. Siden 1990 har hun vært bosatt i USA.

Hun har skrevet bøkene Ban en Banlieue (Nightboat Books, 2015), Schizophrene (Nightboat Books, 2011), humanimal [a project for future children] (Kelsey Street Press, 2009), Incubation: a Space for Monsters (Leon Works, 2006) og The Vertical Interrogation of Strangers (Kelsey Street Press, 2001).

Kapils bøker, ofte referert til som «prose/poetry», er gjerne hybridformer som integrerer fortelling, prosa og vers i ulike kombinasjoner.

 

Bhanu Kapil på Audiatur bokhandel