Møllebyen Litteraturfestival 2019

Elizabeth Grosz

Elizabeth Grosz (f. 1952) er en australsk filosof og professor ved Duke University i Durham, North Carolina.

Hun har skrevet om kjønn og feminisme, evolusjonsbiologi og poststrukturalisme, arkitektur og kunst, med en original tilnærming som tar for seg alle disse temaene i sammenheng. I forbindelse med Møllebyen Litteraturfestival 2019 utgir forlaget H//O//F Grosz’ bok Kaos, territorium, kunst i Anders Dunkers oversettelse.

Grosz hadde dessverre ikke selv anledning til å delta på festivalen. Boken presenteres av oversetteren lørdag 24. august.

 

Elizabeth Grosz på Audiatur bokhandel

 

Presentasjon på Duke University