Møllebyen Litteraturfestival 2019

Erlend Wichne

Erlend Wichne er forfatter, oversetter og redaktør for kulturtidsskriftet Mellom.

Han har gitt ut to diktsamlinger, Hav, sløyd (2015) og Trær / Fall / Flakse / Stå / Topp / Hopp (2016), begge på Flamme Forlag.

På MLF er han aktuell som oversetter av av Laura Vazquez’ Ja. (H//O//F).

 

 

Erlend Wichne på Audiatur bokhandel

Foto: Heidi Furre