Møllebyen Litteraturfestival 2019

Händelsehorisonten

På en plass kalt «Utkanterna» lever kvinner og barn som har blitt deportert fra den store byen de en gang ankom som flyktninger, uten rettigheter og under vanskelige forhold.

Boken følger Milde, som når hun er sytten år kaster molotovcocktails mot «stadsbyggnadskontoret» i byen. Hun dømmes etterpå til døden og får valget mellom å avrettes eller å sendes ut i verdensrommet, inn i et svart hull, som del av et forskningseksperiment. Milde velger det siste. Med det Kristofer Folkhammar i sin anmeldelse av boken karakteriserer som «[e]tt mjukt språk från en kompromisslös utsiktspunkt» skildres de deportertes sta motstand og mislykkede revolusjonsforsøk, og omsorgen og solidariteten dem i mellom.

«Utkanterna är materiellt fattigt, men just möjligheten att få vara någonstans som är bortom den vita blicken – ‹The White Gaze› som Toni Morrison talar om det – och vad det kan alstra i form av kärlek och solidaritet, det har kommit utifrån en utopisk tanke. Jag har velat tänka på hur det skulle vara om man levde så och vad som skulle gå att skapa utifrån en sådan plats. Det kapitalistiska, patriarkala, vit makt-samhället säger hela tiden åt oss att det inte går att skapa något utan materiella förutsättningar. Och de saker som «inte går» att skapa blir allt fler till den grad att vi inte längre tror på att det går att skapa förändring. Men vad går att skapa om man lever bortom den blicken?»

– «Hon besjunger livet i utkanterna», intervju med Balsam Karam i Fria Tidningen: http://www.fria.nu/artikel/132599

 

Händelsehorisonten er Balsam Karams første bok.