Møllebyen Litteraturfestival 2019

Om festivalen

Møllebyen Litterarurfestival er en tverrestetisk festival med hovedfokus på det skrevne ordet. 23-25. august arrangeres MLF for syvende gang på House of Foundation i Moss.