Møllebyen Litteraturfestival 2019

Psykisk Vampyr

Stian Gabrielsens prosjekt for Møllebyen Litteraturfestival er kortfilmen «Psykisk Vampyr» som også er ment for å kunne adapteres til scene. Verket er en oppfølger til kortfilmen «Vampire Bed» fra 2007 og handler om en mann som har gitt seg selv den i medisinske forstand nokså kontroversielle diagnosen «psykisk vampyrisme».

Som alle vampyrer er han en parasitt på menneskene, med den viktige forskjellen at han ikke utbytter dem gjennom å drikke blod, men gjennom å «tappe dem for energi via auraen deres». Denne praksisen har han imidlertid kommet frem til at er uetisk, og han har derfor kuttet den ut. Resultatet er at han har entret en nær katatonisk tilstand, noe særlig samboeren, som òg er mor til hans to døtre, finner frustrerende.

Formalt ligger filmen tett på en tradisjonell intervju-reportasje, men med et noe senket tempo. Mye plass er gitt til hovedpersonen, som med karakteristisk monoton stemme beskriver tilværelsen sin og reflekterer over utfordringene han står overfor, om alt fra hvordan han må innrette seg i hverdagen for å unngå å stjele andre menneskers energi, til hvordan han skal tjene til livets opphold og forsørge familien sin. Samboeren hans slipper etter hvert også til med sin versjon, hvor hun forteller om de praktiske utfordringene som følger av å leve sammen med en person som har en kapasitet tilnærmet null. Hovedpersonen henvender seg i en voiceover, og historien er bildelagt med illustrerende situasjoner fra dagliglivet.

«Psykisk Vampyr» kunne sies å dramatisere det «uproduktive» arbeidets sosiale konsekvenser og identiteten som oppstår i fraværet av nødvendighet og etterspørsel som kringsetter kunsthandlingen, samt å drøfte strategier for tilpasning.