Møllebyen Litteraturfestival arrangeres for femte gang i Moss 21.–23. august 2015

Temaet for årets festival er «EUROPA!». Det var ikke gitt på forhånd at vi også i år skulle ha et stort tema som utgangspunkt for festivalens refleksjon. Men den ustabiliteten det europeiske prosjektet de siste årene har blitt konfrontert med, for vår del først i forbindelse med EU-valget i 2014, og sett i lys av den økonomiske og sosiale krisen en daglig den siste tiden har kunnet følge i europeiske medier, gjorde at vi raskt konkluderte med at dette temaet fremstår som et av de viktigste og mest relevante vi som festivalredaksjon kan ta tak i akkurat nå. Lest da som et utrop og med majuskler; «Noe er på spill, Europa, nå!» For hvillke konturer av et nytt europa er det vi kan avlese av dagens politiske og sosiale konflikter? På mange måter kan det synes som om historien om Europa skrives nå. Vi ønsker å legge forholdene til rette for at både deltakere og publikum innenfor felstivalens rammeverk skal kunne reflektere over et mangfold relaterte og aktuelle problemstillinger. Målet vårt har ikke vært å sette sammen en samling bidrag som peker i én intellektuell, estetisk eller politisk retning, men heller en vifte av innganger som har det til felles at de er overraskende og ikke forholder seg til etablerte tankemønstre.

Festivalen vil engasjere ca. 25 deltakere, og vil bestå av opplesninger, paneldiskusjoner, utstillinger, konserter og et akademisk seminar. Samtlige bidrag er bestillingsverk, festivalen presenterer kun nytt, ny kunst, ny litteratur.

 

I anledning festivalen gir vi ut seks publikasjoner, en antologi og fem separate verk.

 

 

Deltakere

Meira Ahmemulic (S), Ásmundur Ásmundsson (IS), Pernilla Berglund (S), Jeppe Brixvold (DK), Brødet og eselet (N), Ingvild Burkey (N), George Caffentzis (GR/USA), Dj Poodles (N), Eller med a (N), Silvia Federici (IT/USA), Simen Hagerup (N), Stefanie Hessler (DE), Andreas Vermehren Holm (DK), Leif Holmstrand (S), Volodimir Jermolenko (UKR), Kim Leine (DK), Sandra Lillebø (N), Staffan Lundgren (S), Momentum 8 (N), Remi Nilsen (N), Pål Norheim (N), Shwan Dler Qaradaki (N), Phillippe Rekacewicz (F), Cia Rinne (FI), Yoko Tawada (JP), The Space Lady (USA), Eva Tind (DK) & Esben S. Titland (N).

 

 

Arbeidsgruppen består av

Sindre Andersen, Bente Dahlen, Siri Ensrud, Jonny Halberg, Hanne Kolsrud Hustoft, Mari Kolsrud Hustoft, Trude Johansen, Mira Langeland, Morten Langeland, Fridtjof Lindemann, Agnar Lirhus, Ingeborg Malterud, Camilla Fonneland Sandberg, Pål Dixon Sandberg, Espen Settli, Silje Hvidsten Skogstad, Markus Stabel, Åsmund Svendsen, Martin M. Sørhaug, Ylva Ambrosia Wærenskjold og Ann Kristin Aas.

 

Takk til

Paal Bjelke Andersen, Eller med a, Rasmus Graff, Karl Larsson, Remi Nilsen, Torgeir Holljen Thon, Matthew Rana og Fredrik Wilhelmsen.

 

 

Støttespillere

Cappelen Damm forlag, Fritt Ord, Gyldendal Dansk Forlag, Kolon Forlag, Kvernhuset Eiendom AS, Moss Hotell, Moss Kommune, Nordisk Kulturfond, Norsk Forfattersentrum – Medlemsfondet, Norsk Kulturråd, Oktober Forlag, Punkt Ø, Refsnes Gods og Statens Kunstfond.